Begeleiding in familiebedrijven

Onderzoek wijst uit dat van de mislukte overdrachten in familiebedrijven in ongeveer 60% van de gevallen te wijten is aan slechte communicatie en gebrek aan vertrouwen. Dit is ongelooflijk jammer! Zeker als je je realiseert dat de familieleden vaak diep in hun hart enorm trots zijn op het bedrijf. 

"Aan de keukentafel wordt veel gezegd, maar vaak niet waarover het werkelijk moet gaan."

Ik kom uit een familiebedrijf. Trots, hard werken, grote loyaliteit, goede band met klanten en duurzame relaties etc. Ik ken helaas ook de andere kant, daar waar het mis kan gaan. Door wat ik geleerd heb, uit persoonlijke ervaring en opleidingen, zie en voel ik snel aan waar het niet goed gaat.

Ik wens ieder familiebedrijf een coach toe. Doordat je familie van elkaar bent en de taak hebt om een bedrijf te leiden, bestaat de kans dat de onderlinge relatie ingewikkeld wordt en verstrikt raakt. Als je hier midden in zit, is het lastig om op afstand te kunnen beoordelen wat er gebeurt en hoe je het anders kunt doen. De relaties komen onder spanning te staan en kunnen blijvend beschadigd raken, terwijl dit niet nodig is als er tijdig begeleiding van buitenaf wordt ingeroepen. 

"De verwarring ontstaat op de grens. "

Ik begeleid zowel de individuele leden van het familiebedrijf als hen samen. De oprichter/eigenaar kan bijvoorbeeld kampen met vragen als: "Welke kant wil ik op met mijn onderneming?", "Wie kan het beste mijn onderneming overnemen?", "Hoe kan ik het beste afscheid nemen en wil ik dit wel?". Een opvolger kan zich afvragen: "Wil ik het bedrijf wel overnemen", "Op welke manier word ik voldoende geaccepteerd door de medewerkers?", "Hoe krijg ik voldoende ruimte om mijn eigen ding te doen?". Een meewerkend echtgenote heeft op haar beurt weer andere vragen als: "Hoe houd ik ons gezin samen en plezierig?", "Bestaat onze relatie alleen nog maar uit werk of is er meer?", "Hoe ga ik om met mijn man en kind als zij het niet eens zijn over de bedrijfsvoering en de spanning daardoor te snijden is?". Dit soort vragen en vele andere kunnen zowel in individuele als in gezamenlijke coaching aan bod komen.

Ik kijk met een systemische blik naar familiebedrijven. Zo is er vaak overlap tussen het familiesysteem en het bedrijfssysteem en schuurt het op de grens. Door dit te benoemen, worden zaken vaak een stuk helderder en kan hieraan gewerkt worden.

Wanneer ik de familieleden samen begeleid is dat veelal voor het maken van afspraken over verdeling van taken en het beleid voor de toekomst. Deze kunnen worden opgenomen in een familiestatuut, zodat de koers voor een ieder duidelijk is. Ervaring leert dat dit een mooi proces is. Niet alleen krijgt de bedrijfsvoering structuur, ook leren de familieleden gaandeweg (nog) beter communiceren. Voor een gezond familiebedrijf is een goede wijze van communicatie van groot belang, zo niet van levensbelang!